AVSTAR CAPITAL

Chúng tôi là ai?

Được thành lập vào năm 2016, Avstar đã đầu tư vào hơn 60 dự án trong giai đoạn đầu của họ, với giá trị hơn 10 triệu đô la. Trọng tâm của chúng tôi là Tài chính phi tập trung, Cơ sở hạ tầng Web 3.0 và NFT & Trò chơi. Chúng tôi tự hào về việc có mạng lưới và kết nối rộng khắp ở Đông Nam Á, đặc biệt là ở Việt Nam (№1 Chỉ số chấp nhận tiền điện tử toàn cầu) và Indonesia.

6
NĂM KINH NGHIỆM


01. Tầm nhìn của chúng tôi

Avstar hình dung ra một thế giới mới, nơi internet mở, công bằng và không tin cậy. Được hỗ trợ bởi blockchain, Dapps thế hệ tiếp theo sẽ phá bỏ các bức tường trung gian, tạo ra một thế giới nơi mọi người đều có thể là những cá nhân có chủ quyền thực sự. Chúng tôi hỗ trợ các dự án và ý tưởng thúc đẩy xã hội của chúng ta hướng tới việc áp dụng hàng loạt tiền điện tử.

02. Giá trị của chúng tôi

Chúng tôi trao quyền cho các doanh nhân và nhà đổi mới đầy tham vọng nhất trong ngành công nghiệp blockchain để giúp họ đạt được thành công. Chúng tôi cam kết hợp tác chặt chẽ với các dự án đã đầu tư của chúng tôi trong suốt quá trình phát triển của chúng, để cung cấp cho chúng tất cả các nguồn lực cần thiết để phát triển. Chúng tôi coi mình là cầu nối giữa cộng đồng, đối tác và những người xây dựng dự án, tạo điều kiện cho mối quan hệ đôi bên cùng có lợi.

03. Thành tựu của chúng tôi

Được thành lập vào năm 2016, Avstar đã đầu tư vào hơn 100 dự án trong giai đoạn đầu của họ, với mức định giá hơn 10 triệu đô la. Trọng tâm của chúng tôi là Tài chính phi tập trung, Cơ sở hạ tầng Web 3.0 và NFT & Trò chơi. Chúng tôi tự hào về việc có mạng lưới và kết nối rộng khắp ở Đông Nam Á, đặc biệt là ở Việt Nam (№1 Chỉ số chấp nhận tiền điện tử toàn cầu) và Indonesia

01. Tầm nhìn của chúng tôi

Avstar hình dung ra một thế giới mới, nơi internet mở, công bằng và không tin cậy. Được hỗ trợ bởi blockchain, Dapps thế hệ tiếp theo sẽ phá bỏ các bức tường trung gian, tạo ra một thế giới nơi mọi người đều có thể là những cá nhân có chủ quyền thực sự. Chúng tôi hỗ trợ các dự án và ý tưởng thúc đẩy xã hội của chúng ta hướng tới việc áp dụng hàng loạt tiền điện tử.

02. Giá trị của chúng tôi

Chúng tôi trao quyền cho các doanh nhân và nhà đổi mới đầy tham vọng nhất trong ngành công nghiệp blockchain để giúp họ đạt được thành công. Chúng tôi cam kết hợp tác chặt chẽ với các dự án đã đầu tư của chúng tôi trong suốt quá trình phát triển của chúng, để cung cấp cho chúng tất cả các nguồn lực cần thiết để phát triển. Chúng tôi coi mình là cầu nối giữa cộng đồng, đối tác và những người xây dựng dự án, tạo điều kiện cho mối quan hệ đôi bên cùng có lợi.

03. Thành tựu của chúng tôi

Được thành lập vào năm 2016, Avstar đã đầu tư vào hơn 100 dự án trong giai đoạn đầu của họ, với mức định giá hơn 10 triệu đô la. Trọng tâm của chúng tôi là Tài chính phi tập trung, Cơ sở hạ tầng Web 3.0 và NFT & Trò chơi. Chúng tôi tự hào về việc có mạng lưới và kết nối rộng khắp ở Đông Nam Á, đặc biệt là ở Việt Nam (№1 Chỉ số chấp nhận tiền điện tử toàn cầu) và Indonesia

ĐỘI CỦA CHÚNG TÔI

im-1
im-2
im-8
im-10
im-5
ANDY VILLAJR CEO-FOUNDER
KIM LEE COO / CO-FOUNDER
TIẾP THỊ MICHAEL CALBERA
RACHEL DO CCO
NHÀ TƯ VẤN PATRICK WALSH
8 NĂM KINH NGHIỆM TRONG TIỀN TỆ
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TRONG AV-EXCHANGER CEO SINCE 2018
(TRAO ĐỔI CRYPTO INDONESIA)
_____GIÁO DỤC_____
BACHELOR OF FINANCE
(TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH)
Hơn 7 NĂM TRONG LĨNH VỰC OTC, MM & ICO
PHÁT TRIỂN & QUẢN LÝ CỘNG ĐỒNG NHÀ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
_____GIÁO DỤC_____
BACHELOR OF FINANCE
(TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH)
CHUYÊN GIA TƯ VẤN BLOCKCHAIN
CHUYÊN NGHIỆP CỦA NFT VÀ TRUYỀN THÔNG
MULTISECTOR CONVENTIONAL BUSINESS: TOURISM
_____GIÁO DỤC_____
KINH DOANH QUỐC TẾ
(ĐẠI HỌC TARUMANAGARA)
CHUYÊN GIA TƯ VẤN BLOCKCHAIN
CHIẾN LƯỢC TIẾP THỊ
_____GIÁO DỤC_____
Cử nhân Tài chính & Ngân hàng
(TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH)
NHÀ TIẾP THỊ MẠNG
QUẢN LÝ TÀI KHOẢN
CÔNG TY SEMINARS ANTHONY ROBBINS
_____GIÁO DỤC_____
KỸ NĂNG GIAO TIẾP & ĐÀO TẠO MINDSET
im-7
im-3
im-4
im-6
im-9
CHUYÊN GIA TƯ VẤN KỸ THUẬT DUKE
LILY KWEE TƯ VẤN
TƯ VẤN JUNARDI
CEO KELLY WHITE CỦA MIGGYSTAR CAPITAL
TIẾP THỊ MOSHI
KIẾN TRÚC GIẢI PHÁP FORMER VỚI KINH NGHIỆM TRÊN 3 NĂM TRONG VIỆC QUẢN LÝ SẢN PHẨM TRỢ GIÚP VIRTUAL
THỰC HÀNH CFA CẤP 1
TRẢI NGHIỆM TRONG BLOCKCHAIN VÀ WEB 3.0
_____GIÁO DỤC_____
THẠC SĨ KHOA HỌC MÁY TÍNH
(ĐẠI HỌC SYDNEY – USYD)
NHÀ ĐẦU TƯ THIÊN THẦN
DOANH NGHIỆP TƯ VẤN ĐA PHƯƠNG TIỆN:
PHÂN PHỐI FMCG
CÔNG TY HÀNG HÓA & VẬN CHUYỂN
_____GIÁO DỤC_____
THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
(ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SYDNEY – AUS)
TRẢI NGHIỆM TRONG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN & KỸ THUẬT SỐ
CHIẾN LƯỢC TIẾP THỊ
NHÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
CEO CỦA MIGGYSTAR CAPITAL
CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
CHUYÊN GIA TIỀN TỆ
THÀNH VIÊN ĐỘI TRONG CỘNG ĐỒNG “CRYPTO EXPERT ENTHUSIAST”
NHÀ PHÁT TRIỂN TRÒ CHƠI DI ĐỘNG CÓ KINH NGHIỆM TRÊN 2 NĂM VÀ MỘT SỐ SẢN PHẨM TRÊN APPSTORE
PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRUYỀN THÔNG CÓ KINH NGHIỆM TRÊN 4 NĂM VÀ hơn 100 DỰ ÁN
_____GIÁO DỤC_____
VIỆN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
im-10
im-10
NHÀ THIẾT KẾ LEYO LE
CHUYÊN GIA TƯ VẤN ANTHONY
+5 năm kinh nghiệm trong thiết kế đồ họa
Có kinh nghiệm xây dựng và phát triển thương hiệu
Trình độ học vấn: Thiết kế đồ họa & Quản trị Kinh doanh
Người xây dựng và quản lý cộng đồng người Indonesia có kinh nghiệm với hơn 5 năm kinh nghiệm
trong hơn 18 Dự án thành công tập trung vào Trò chơi, DeFi, Exchange, v.v.
_____GIÁO DỤC_____
Cử nhân Khoa học – Kỹ thuật Tin học
ANDY VILLAJR CEO / AVSTAR CAPITAL
8 NĂM KINH NGHIỆM VỀ TIỀN TỆ CRYPTO
CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN & MARKETING.
TƯ VẤN & HỖ TRỢ VÀO
Giám đốc điều hành AV-EXCHANGER SINCE 2018
(INDONESIA EXCHANGE CRYPTO)
_____GIÁO DỤC_____
BACHELOR OF FINANCE
(TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH)
KIM LEE COO-CO-FOUNDER / AVSTAR CAPITAL
Hơn 7 NĂM TRONG LĨNH VỰC OTC. MM & ICO
PHÁT TRIỂN & QUẢN LÝ CỘNG ĐỒNG NHÀ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
_____GIÁO DỤC_____
BACHELOR OF FINANCE
(TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH)
MICHAEL CALBERA CMO / AVSTAR VỐN
CHUYÊN GIA TƯ VẤN BLOCKCHAIN
CHUYÊN NGHIỆP CỦA NFT VÀ TRUYỀN THÔNG
DOANH NGHIỆP HẤP DẪN ĐA PHƯƠNG TIỆN:
DU LỊCH
& KINH DOANH QUỐC TẾ
_____GIÁO DỤC_____
ĐẠI HỌC TARUMANAGARA
RACHEL DO CCO / AVSTAR VỐN
CHUYÊN GIA TƯ VẤN BLOCKCHAIN
CHIẾN LƯỢC TIẾP THỊ
_____GIÁO DỤC_____
Cử nhân Tài chính & Ngân hàng
(TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH)
PATRICK WALSH ADVISOR / AVSTAR VỐN
NHÀ TIẾP THỊ MẠNG
QUẢN LÝ TÀI KHOẢN
CÔNG TY SEMINARS ANTHONY ROBBINS
_____GIÁO DỤC_____
KỸ NĂNG GIAO TIẾP & ĐÀO TẠO MINDSET
CHUYÊN GIA TƯ VẤN KỸ THUẬT DUKE
Cựu kiến trúc sư giải pháp với hơn 3 năm kinh nghiệm quản lý Sản phẩm trợ lý ảo
Học viên CFA Cấp độ 1
Chuyên gia về Blockchain và Web 3.0
_____GIÁO DỤC_____
Thạc sĩ Khoa học Máy tính
Đại học Sydney – (USYD)
ĐỐI TÁC ĐẦU TƯ LILY KWEE / VỐN AVSTAR
NHÀ ĐẦU TƯ THIÊN THẦN
DOANH NGHIỆP TƯ VẤN ĐA PHƯƠNG TIỆN:
PHÂN PHỐI FMCG
HÀNG HÓA
& CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN
_____GIÁO DỤC_____
THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
(ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SYDNEY – AUS)
JUNARDI ADVISOR / AVSTAR VỐN
TRẢI NGHIỆM TRONG BLOCKCHAIN
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SỐ
CHIẾN LƯỢC TIẾP THỊ
NHÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
KELLY WHITE ADVISOR / AVSTAR CAPITAL
CEO CỦA MIGGYSTAR CAPITAL
CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
CHUYÊN GIA TIỀN TỆ
THÀNH VIÊN NHÓM TRONG
CỘNG ĐỒNG “CRYPTO EXPERT ENTHUSIAST”
TIẾP THỊ MOSHI
Nhà phát triển trò chơi di động với hơn 2 năm kinh nghiệm và một số sản phẩm trên AppStore.
Phó Giám đốc Công ty Truyền thông với hơn 4 năm kinh nghiệm và hơn 100 dự án.
_____GIÁO DỤC_____
Viện Điện tử Viễn thông.
NHÀ THIẾT KẾ LEYO LE
arrow-next + 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thiết kế đồ họa.
arrow-next Có kinh nghiệm xây dựng và phát triển thương hiệu.
arrow-next Trình độ học vấn: Thiết kế đồ họa & Quản trị Kinh doanh.
CHUYÊN GIA TƯ VẤN ANTHONY
+ 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thiết kế đồ họa.
Người xây dựng và quản lý cộng đồng người Indonesia có kinh nghiệm với hơn 5 năm kinh nghiệm
trong hơn 18 Dự án thành công tập trung vào Trò chơi, DeFi, Exchange, v.v.
_____GIÁO DỤC_____
Cử nhân Khoa học – Kỹ thuật Tin học

QUY TRÌNH ĐẦU TƯ

KINH DOANH DỰ ÁN
Điều tra và đánh giá các dự án tiềm năng
01
ĐĂNG KÝ AN TOÀN
Thỏa thuận các điều khoản và nghĩa vụ
02
PHÁT SINH QUỸ
Vốn huy động từ các nhà đầu tư thiên thần
03
KHUYẾN MÃI TIẾP THỊ
Quảng cáo trong cộng đồng địa phương của chúng tôi với các hoạt động khác
04
ĐẠT ĐƯỢC KPI
Phân bổ KPI và hỗ trợ cần thiết
05

QUY TRÌNH ĐẦU TƯ

KINH DOANH DỰ ÁN
Điều tra và đánh giá các dự án tiềm năng
01
ĐĂNG KÝ AN TOÀN
Thỏa thuận các điều khoản và nghĩa vụ
02
PHÁT SINH QUỸ
Vốn huy động từ các nhà đầu tư thiên thần
03
KHUYẾN MÃI TIẾP THỊ
Quảng cáo trong cộng đồng địa phương của chúng tôi với các hoạt động khác
04
ĐẠT ĐƯỢC KPI
Phân bổ KPI và hỗ trợ cần thiết
05
GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

CHÚNG TÔI LÀ NHÀ ĐẦU TƯ ANGEL

CHỦ DỰ ÁN

  • Dịch vụ chất lượng hàng đầu
  • Dự án đáng tin cậy
  • Cơ hội phát triển

NHÀ ĐẦU TƯ

  • Giá trị tài trợ
  • Tham vấn trong kinh doanh
  • Quản lý cộng đồng