Giới thiệu: Đội Bầu trời Vô cực

Đội Bầu trời Vô cực là ai?

Sander Dijkens

Sander Dijkens là CTO của chúng tôi và là một trong hai Người sáng lập DreamFuel Games; studio làm việc trên Bầu trời vô cực.

Marc Bruinsma

Marc Bruinsma là Giám đốc điều hành và Người sáng lập của chúng tôi

Micah Hrehovcsik

Tricia Dougan

Guido Boogard

Danny Kundzinsh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *